Over ons

Het doel van Voor Elkaar in Zuid is het bijeenbrengen van buurtbewoners in Amsterdam Zuid om onderlinge burenhulp en sociale contacten te bevorderen.

Ons werkterrein

Wij richten ons op eenvoudige burenhulp en sociale contacten in de buurt. Denk aan een klusje in huis of in de tuin, boodschappen doen, begeleiding naar de dokter, zorg voor een huisdier, hulp bij de computer, eenvoudige thuisadministratie of een taal leren.

Met sociale contacten bedoelen wij het ontmoeten van mensen in de buurt. Dat kan gaan om samen wandelen, thuis een kopje koffie drinken, naar musea gaan of gezamenlijk een hobby of sport beoefenen, in tweetallen of in een groepje. Je bepaalt zelf of je af en toe of op vaste basis wil afspreken.

Onze vrijwilligers zijn er speciaal voor bewoners met een klein of geen sociaal netwerk die weinig te besteden hebben en vanwege een kwetsbare gezondheid minder zelf kunnen. Zo maken wij het makkelijker voor mensen om zelfstandig thuis te wonen. Indien nodig, verwijzen wij door naar de juiste partij. Wij kennen goed de weg in het aanbod van activiteiten en organisaties in de buurt. Voor Elkaar in Zuid is actief in heel Amsterdam Zuid.

Wegwijs in de buurt

Onze vrijwilligers zijn er speciaal voor bewoners met een klein of geen sociaal netwerk die weinig te besteden hebben en vanwege een kwetsbare gezondheid minder zelf kunnen. Zo maken wij het makkelijker voor mensen om zelfstandig thuis te wonen. Indien nodig, verwijzen wij door naar de juiste partij. Wij kennen goed de weg in het aanbod van activiteiten en organisaties in de buurt. Voor Elkaar in Zuid is actief in heel Amsterdam Zuid.

Onze organisatie

Voor Elkaar in Zuid is een samenwerking van Dynamo en Combiwel en ontvangt subsidie van Stadsdeel Zuid.

Onder de naam Voor Elkaar in Zuid hebben de voormalige Buurtdiensten de Pijp, Buurthulp Oud Zuid, Buurtlijn en BUUV de krachten gebundeld. Voor Elkaar in Zuid is van start gegaan op 4 april 2017. De organisatie bestaat uit vrijwillige medewerkers die ondersteund worden door beroepskrachten. Voor Elkaar in Zuid werkt nauw samen met Burennetwerk , de Algemene Hulpdienst Buitenveldert, het Tuinteam en een steeds groter netwerk van maatschappelijke organisaties.

Wij vinden het belangrijk om onze klanten, cliënten en gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat iets niet of minder goed verloopt, voor deze situaties heeft Combiwel een klachtenprocedure en deze vind je hier.